hello world!
Udgivet: 19. oktober 2016

Globen Sport indkalder til ekstra ordinært generalforsamling

Til medlemmernes store overraskelse modtog de i dag informationen om indkaldelse til den ekstra ordinære generalforsamling d. 25. november 2016 med 4 punkter på dagsorden.

- Valg af ny bestyrelse til Støttef. DCL Sport

- Valg af ny bestyrelse til Globen Sport

- Visionen for det nye Globen Sport

- Økonomisk prioritering for det nye Globen Sport og Støttef. DCL Sport

Årsagen til bestyrelserne for Globen Sport og Støtteforening DCL Sport indkalder til ekstra ordinært generalforsamling er, at Søren Bøgsted stopper som formand for støtteforeningen samtidigt med, at Jeppe S. Nielsen også stopper som formand for idrætsklubben Globen Sport. Derudover er der kommet udmeldinger fra øvrige medlemmer fra bestyrelserne, at de samtidigt med den ekstra ordinære generalforsamling vil udnytte muligheden og stoppe på deres post.

Derudover er for formålet også en gennemgang af ny større vision og økonomisk prioritering som man gerne vil fremlægge og drøfte med medlemmerne. Det er en plan for, hvordan Globen Sport fremover skal bruge sine mange midler og hvilke målgrupper der skal satses mere på, samt hvordan det kommer endnu flere idrætsudøvere til gavn i døveidrætten.

Til sidst understreger klubben, at den ekstra ordinære generalforsamling er lukket og kun for klubbens kontingentbetalende medlemmer, og samtidigt oplyser man har fundet kandidater til de ledige bestyrelsesposter.

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram