hello world!
Udgivet: 13. november 2014

Globen Sport indgår aftale med revisionsfirma

På billedet ses bestyrelsesmedlemmerne Brian Bille og Brian Andersen gennemgår og godkender bilagene for de sidste 3 måneder.

Globen Sport har indgået en aftale med RIR revisionsfirma, det statsautoriserede revisionsfirma skal fremover, pr. dags dato, sige god for GS’ regnskab.

Når man taler om Globen Sports regnskab, taler man også om store beløb der er tæt på at runde 1 million i indtægter og udgifter. På baggrund af dette, samt den tidligere skandale med Ahorn, har GS’ kasserer, Michael Vestergaard, ytret ønske om at få et revisionsfirma til at gennemgå regnskaberne.

Michael Vestergaard fortæller:

- Det er ikke nogen hemmelighed, at Ahorn-skandalen har lært mig meget med, at inddrage det økonomiske arbejde mere direkte sammen med bestyrelsen. Globen Sport er min første kassererpost efter Ahorn, derfor ændrede jeg på min fremgangsmåde som kasserer. Bilagsmappen medbringes, godkendes og underskrives på hvert bestyrelsesmøde - perioderegnskaber hver 14. dag til forretningsudvalget (FU) og hver 3. måned til bestyrelsen. Derudover er det også bestyrelsen som godkender og underskriver alle de skattefrie godtgørelser og større udbetalinger fra klubbens konto, samtidigt har formanden også fuldmagt til kontoen.

Troværdigheden og trygheden blev bedre efter, at Klaus Kristensen blev valgt som revisor fordi han er en revisor som også kigger ALLE bilagene i gennem. Men et eller andet sted ønsker jeg ro omkring det økonomiske i Globen Sport, jeg ønsker ikke en usikkerhed eller utryghed for hverken mig, min bestyrelse eller mine medlemmer - derfor har jeg valgt der skal en statsautoriseret revisor på. Bestyrelsen har så valgt RIR Revisionsfirma som træder i kraft pr. dags dato.

Selvfølgelig koster det nogen penge, men jeg mener det er nødvendigt i samme forbindelse med, at Globen Sport også modtager flere og flere penge om året samt den økonomiske balance er i stor vækst.

Det skal dog lige understreges, at jeg aldrig nogensinde før har været så selvsikker og i tæt beslutningsproces omkring det økonomiske. Der er en lille kernegruppe i GS’ bestyrelsen, som gerne bruger det frivillige bestyrelsesarbejde på, at gennemgå de næsten 700 bilag vi har om året, samt have medindflydelse på hvordan pengene skal bruges, forvaltes, øremærkes og fordeles. Det giver mig et meget større tryghed, men også en kæmpe motivationslyst til yde mere end 110 procent for det økonomiske i GS, fordi bestyrelsen er med hele vejen i gennem.

Slutteligt skal det påpeges at Globen Sport er meget tilfredse med den folkevalgte revisor Klaus Kristensen, som også fortsætter hans virke i klubben.

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram