hello world!
Udgivet: 18. marts 2015

Globen Sport indfører deltagerbetaling

Bestyrelsen i Globen Sport har besluttet, at det ikke længere skal være gratis komme med til større internationale stævner, træningssamlinger m. m. i klubbens regi. Det er andet tiltag som bestyrelsen har indført efter kritikken af Globen Sport af klubberne i døveidrætten, og fremover skal det være obligatorisk med et symbolsk beløb for deltagelse til forskellige større arrangementer, stævner og træning i Globen Sport.

Allerede i dag inden for golf og gokart betaler medlemmerne 50 procent af deltagerudgifterne i forbindelse med stævner og arrangementer, mens medlemmerne betaler 100 procent i forbindelse med træningsudgifterne. De andre idrætsgrene inden for fodbold og futsal som hidtil fået gratis deltagelse til Deaf Champions League m. m. vil blive berørt af beslutningen.

Bestyrelsen understreger, at deltagelsen til Deaf Champions League i Tyrkiet om 1 måned forsat er gratis som der er beslutning, planlagt og meldt ud siden sidste år. Bestyrelsen vil først træde i kraft pr. dags dato.

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram