hello world!
Udgivet: 1. februar 2011

Globen Sport har fået ny formand

På en generalforsamling hos 12K Århus fredag valgtes ny formand til bestyrelsen, Jeppe Nielsen som formand.

Udover Jeppe Nielsen er de nye i bestyrelsen Kim Bøge Andersen, Søren Jensen og Svend Tarpgaard.

Formand: Jeppe Nielsen

Kasseren: Kim Bøge Andersen

Sekretær: Jakob Gade

Bestyrelsesmed: Søren Jensen

Bestyrelsesmed: Svend Tarpgaard

Suppleant: Brian Bille

Revisor: Niels Slot Strande

Idrætskonsulent: Michael Vestergaard

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram