hello world!
Udgivet: 2. november 2016

Globen Sport åbner generalforsamling d. 25. nov. for gæster

Efter et forslag fra Dansk Døve-Idrætsforbund (DDI) har bestyrelsen i Globen Sport nu valgt, at den ekstra ordinære generalforsamling gøres åben for gæster. Dog gør bestyrelsen opmærksom på, at gæsterne på den ekstra ordinære generalforsamling hverken har tale- eller stemmeret. 

Tilmelding til den ekstra ordinære generalforsamling er nødvendigt for gæsterne på info@globensport.dk, hvor de derefter vil blive inviteret til FB begivenheden med alle de praktiske oplysninger.

Udover gæsterne kommer der repræsentanter fra Ungdomsklubben TegnBølgen, og under generalforsamlingen vil bestyrelsen forklare hvorfor der blevet inviteret til den ekstra ordinære generalforsamling. Derudover deltager Dansk Døve-Idrætsforbund (DDI) også med 2 repræsentanter efter, at have taget mod invitationen fra klubbens bestyrelse.

Relevante nyheder:

19. oktober 2016
Globen Sport indkalder til ekstra ordinært generalforsamling 

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram