hello world!
Udgivet: 22. oktober 2013

Genopslag: Globen Sport søger ledere til fodbold og futsal

Det lykkes Globen Sport for 2 uger siden, at få besat idrætslederposten inden for golfen – men fodbold og futsal står stadigt uden leder og Globen Sport har brug for idrætslederne.

De frivillige lederes opgaver er, at varetage medlemmernes interesser og primært have ansvaret for klubbens deltagelse til danmarksmesterskaberne under Dansk Døve-Idrætsforbund. Det er desuden også idrætsledernes fælles opgave sammen med medlemmerne er, at finde ud af hvad der er behov for i klubben af arrangementer, stævner og aktiviteter.

Arbejdet i Globen Sport er frivilligt, men i forbindelse med stævner og liggende dækker klubben for transport, forplejning m. m.

Har du spørgsmål eller er interesseret en frivillig idrætslederpost, så kan du kontakte bestyrelsen på info@globensport.dk

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram