hello world!
Udgivet: 7. marts 2022

Generalforsamling d. 19. marts 2022 i Horsens

I sidste måned fik medlemmerne den årlige indkaldelse til generalforsamlingen, som denne gang bliver fysisk i Horsens efterfulgt af fællesspisning, bytur og overnatning.

Klubbens bestyrelse lægger op til en festlig fysisk dag, hvor man håber medlemmerne vil lægge vejen forbi Horsens. Her bliver medlemmerne tilbudt hygge, overnatningen og selvfølgelig som sædvanligt transporten dækket.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
- Bestyrelsen forslår Lars Mandrup fra DGI.

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Årsberetning forelægges

5. Årsregnskab til godkendelse

6. Behandling af indkomme forslag

7. Fastsættelse af kontingent

8. Valg af bestyrelsen:

Formand (lige år)
- Michael Skou Vestergaard er på valg.

Kasserer (ulige år)
- Kasper R. Jørgensen er ikke på valg.

Bestyrelsesmedlemmer (hver år)
- Jeppe S. Nielsen og Lars Laursen er ikke på valg.
- Christian W. Hansen er på valg.

Suppleanter (hver år)
- Espen Martinsen og Nicolaj Molbo er på valg.

9. Valg af revisorer (hver år)
– Bestyrelsen forslår genvalg til Kascho Revision

10. Eventuelt

 

 

 

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram