hello world!
Udgivet: 4. september 2019

Fredericia Kommune giver afslag på ledsagerhjælp til Jan Winther

Fredericia Kommune har igen givet afslag på ledsagerhjælp til klubbens medlem og skytte Jan Winther under servicelovens § 100 og servicelovens § 97, men Globen Sport sammen med Jan er stadigt uenig med afgørelsen og anker derfor nu sagen videre til Ankestyrelsen.

Men takke være indsamlingen er der penge til at sende en ledsager til VM Australien sammen med Jan, det bliver hans fætter og klubbens idrætsleder Jan Winther. Men Globen Sport vil forsætte kampen på få ledsagerhjælp, da næste år er der flere stævner på programmet udover OL som man håber han kvalificerer sig til.

Fredericia Kommune argumenterer deres afslag, at det vurderes derfor på baggrund af rejsens varighed, overenskomst, udenlandsbekendtgørelsen og arbejdsmiljølovgivning, at Fredericia Kommune ikke kan imødekomme ledsagelse. Men her havde Globen Sport ansøgt om dækning af 42.000 kroner til den ulønnede frivillig ledsagers opholds- og rejseudgifter.

Globen Sport er nu i tæt dialog med flere organisationer, hvor man vil søge råd og vejledning til ankeskrivelsen inden den sendes til ankestyrelsen inden for 4 uger. Organisationerne er f.eks. Det Centrale Handicapråd, samt DUKH - Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet som har masser af erfaringer på området.

Relevante nyheder:

16. august 2019
Fredericia Kommune bevilger ny kørestol til Jan Winther

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram