hello world!
Udgivet: 13. oktober 2020

Fællesmøde om handlingsplan 2021-2024

Lørdag d. 14. november 2020 afholder Globen Sport en større fællesmøde i Aarhus, hvor der skal kommunikeres store emner og tænke højt til loftet om klubbens fokus, strategi og handlingsplan for de næste 3 år.

Mødet bliver deltaget af klubbens bestyrelse, idrætsledere, ansvarspersoner og udvalgte medlemmer, som sammen skal fastlægge en rød tråd for klubben. Her skal der tales om mange forskellige emner, som f.eks. hvilke idrætsgrene der skal tilbydes, klubbens medlemskab af idrætsorganisationer og f.eks. også hvordan medlemmerne kan motiveres og trives i klubben m.m.

Mødet afholdes i Aarhus med covid-19 restriktioner og begrænsninger, hvor der vil være deltagelse både fysisk og elektronisk. Derudover vil der være værnemidler, håndspit og god afstand i et kæmpestort mødelokale.

Programmet starter med en velkomst og morgenhygge, derefter indleder man med 1,5 times oplæg med besøg DGI Østjylland om klubudvikling, hvor de tager udgangspunkt i klubbens nuværende situation. Derefter vil der blive fremlagt historik for klubben 2015-2020 om idrætsgrenes udvikling, medlemstal m.m.

Til sidst afsluttes mødet med 4 timers brainstorming, hvor alle har ordet med ønsker, krav, behov eller idéer til hvordan Globen Sport skal udvikle sig eller satse på i 2021-2024.

 

(Billedet er udlånt gratis fra pixabay.com)

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram