hello world!
Udgivet: 11. februar 2014

Er det hårdt være frivillig idrætsleder i døveidrætten?

Aktive frivillige foreningsledere er svært finde i døveidrætten, og hvorfor er de det? Er det for tidskrævende, for hårdt eller står de alene om det hele?

Året 2014 starter ret dårligt hvis man kigger på det frivillige område i døveidrætten. Både Døves Idrætsklub Viking (Vejle) og Døves Idrætsklub Start (Aalborg) skriger begge efter nye kasserere og bestyrelsesmedlemmer, og har opslået flere opslag på internettet i håb om nogen melder sig. Derudover har Laurits Dahlstrøm netop i dag trukket sig som fodboldmanager for Døves Idrætsklub Viking.

Frivillige ledere på landsplan

Det er ikke kun på klubplan, at man oplever flere eksempler på mangel på frivillige ledere. Selv i Dansk Døve-Idrætsforbund har der været mangel på bestyrelsesmedlemmer i hovedbestyrelsen, men endelig efter et kort dødt periode har man fået besat alle posterne sidste år. Inden for det idrætslederområdet har der været store udskiftninger af trænere og idrætsledere særligt inden for fodboldlandsholdene.

I sidste måned efter EM kvalifikationen fratrådte Herluf J. Christiansen sin dobbeltpost som holdleder for futsal-landsholdet, og varetager fremover kun posten som DDIs futsal-idrætsleder. I sidste uge blev der meddelt flere fratrædelse fra fodboldlandsholdet, og her er det den nye fodboldleder Per Sørensen som pludselig igen har trukket sig efter kort tids virke, og på træner området er det Jeppe Flarup som trækker sig som assistenttræneren for herrenes fodboldlandshold.

 Frivillige ledere på klubplan

 De fleste klubber overlever med et fantastisk frivilligt netværk, mens andre står alene med en foreningsleder som må slås med det hele og trække hele læsset.  I Døves Idrætsklub Start har klubben været reddet ved, at Brian Jørgensen har været i klubben siden 1995 og det samme gør sig gældende for Døves Idrætsklub Viking, hvor Sabine Brink har været i klubben siden 1997.

 

Sabine Brink, formand for Døves Idrætsklub Viking:

- Hun oplever flere frivillige ledere ikke kan klare presset, og kan ikke klare den stigende utilfredshed og brok som der hele tiden kommer fra klubbens medlemmer. De frivillige bliver skældt ud hele tiden, mens man glemmer de frivillige ledere faktisk forlader deres liv for en periode for, at hjælpe medlemmerne og give dem nogle gode oplevelser. Noget som ikke altid kan lykkes, men de frivillige forsøger virkelig mens opbakningen ikke er særligt stor fra medlemmernes side.

 

Jeppe S. Nielsen, formand for Globen Sport:

- Han blev kastet ind som formand for 3 år siden, og vil faktisk gerne være aktiv med en masse idéer men ved bare ikke hvordan man skal gøre? Han indrømmer, at han flere gange har genovervejeret sin post i Globen Sport fordi medlemmerne bliver så hurtigt negative og utilfredse med tingene. Han drømmer om, at der findes en brugsvejledning i være frivillig leder og blive styrket i, at vide hvad der skal gøres og hvad der ikke skal gøres – men det vigtigste af det hele er, at vide hvordan det skal gøres. 

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram