hello world!
Udgivet: 21. maj 2014

Den ekstra ordinære generalforsamling aflyses og Michael forsætter

For ca. 1,5 måned siden meddelte klubbens kasserer Michael Vestergaard, at han ønskede træde tilbage som kasserer i Globen Sport. Baggrunden for hans beslutning skyldes hans nye indtrædelse som DDIs fodboldleder, samt den efterfølgende modstand fra en klub under DDI som ny repræsentant for DDI. 

Under DDIs repræsentantskabsmøde i Middelfart d. 25. april 2014 tog Globen Sport sagen op, og fik klubbernes opbakning for Michael godt kunne være kasserer for Globen Sport samtidigt med, at han også er fodboldleder for DDI. Efterfølgende har DDI vurderet hele situationen med modstanden fra den enkelte klub, og her har hovedbestyrelsen givet opbakning til Michael som ny fodboldleder efter samråd med Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF) og Danmarks Idrætsforbund (DIF).

I Globen Sport har bestyrelsen følt, at bestyrelsens motivation ville forsvinde hvis Michael skulle stoppe som kasserer fordi han har de sidste 12 måneder bidraget til en kæmpe fornyelse og udvikling i Globen Sport.

Derfor har formanden Jeppe S. Nielsen og bestyrelsesmedlemmet Kim Bøge Andersen haft en masse møder, samtaler og korrespondance med DDI omkring Michael som kasserer og fodboldleder for DDI. Globen Sport har forsøgt, at ændre arbejdsfordelingen i klubben og finde en anden kasserer, sådan Michael kunne blive tilknyttet Globen Sport på en anden måde som konsulent eller rådgiver. Men bestyrelsen besluttede, at man kun ønsker Michael tilknyttet som folkevalgt kasserer og står 100 procent bag ham.

I dag er Globen Sport og Michael blevet enige om, at han forsætter som kasserer og koncentrer sig om det administrative mens flere af opgaverne varetages af Jeppe og Kim i bestyrelsen. Derudover har man lavet nogle grundlæggende principper for, at Michael ikke repræsenterer Globen Sport udadtil men repræsenterer DDI for skabe arbejdsro og de bedste rammer for hans forsatte arbejde i DDI og for herrelandsholdet.

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram