hello world!
Udgivet: 9. maj 2017

Døveidrættens mødeweekend på Castberggård med stor klubdeltagelse

For 2 uger siden d. 29. – 30. april var der den halvårlige mødeweekend på Castberggård for døveidrætten, hvor Dansk Døve-Idrætsforbund (DDI) gennemførte repræsentantskabsmødet og det halvårlige klubseminar. Denne gang var der deltagelse af 7 klubber ud af 8 klubber i døveidrætten bestående af Ahorn, DAN, Døvania, Globen Sport, Start, Tenpins og Viking.

Fra Globen Sport var klubbens formand Benjamin Knudsen og kassereren Michael Vestergaard repræsenteret på klubseminaret, mens søndagens repræsentantskabsmøde var klubben deltaget med 2 ekstra repræsentanter Nicolaj Molbo og Steffen R. Olsen.

Emner som blev drøftet for DDI generelt:

DDIs bødekatalog
DDIs vedtægtsændringer
DDIs strukturændringer herunder nye udvalg
DDIs formandsnetværk med klubberne
DDIs medlemsmodul

Emnerne som blev drøftet med klubberne:

Faldende medlemstal i klubberne
Gentlemanaftale
DM stævner og værtskaber

Næste gang er det Globen Sport som er vært for klubminaret i Aarhus d. 6. – 7. oktober 2017.

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram