hello world!
Udgivet: 16. oktober 2016

DDI på klubbesøg hos Globen Sport

For første gang nogensinde havde Globen Sport klubbesøg af Dansk Døve-Idrætsforbund (DDI), hvor Scandic Aarhus City i går var stedet for klubbesøget, hvor idrætskonsulenten André Kobberholm besøgte klubben og havde en positiv dialog med bestyrelsesrepræsentanterne Steffen R. Olsen, Benjamin Knudsen og Michael Vestergaard.

I Globen Sport valgte man acceptere klubbesøget for, at vise DDI hvordan tingene gøres i Globen Sport, samt vise indsigten i klubben under stille og rolige afslappede forhold. Det er ikke altid muligheden på årsmøderne, klubseminarer og andre møder med deltagelse af flere klubber. Derfor ville bestyrelsen vise overfor idrætskonsulenten André Kobberholm, hvorfor Globen Sport arbejder og handler som de gør ligesom vise indsigt i hvad det er Globen Sport ønsker med døveidrætten.

Der blev drøftet mange gode emner men her i denne nyhed tages der udgangspunkt i 5 kerneområder:

Globen Sport udadtil

Globen Sport føler DDI og klubberne har opfattelsen af Globen Sport som en slags ’enkelt mandsklub’ bestående af kassereren Michael Vestergaard. Det er sådan i Globen Sport, at alle beslutningerne tages af forretningsudvalget og bestyrelsen hvor Michael som kasserer er den daglige administrator og står for orienteringen til bestyrelsen, opsamling af beslutningerne, korrespondance på den officielle mail fordi han har tiden til det.

De sidste 2 år har forretningsudvalget og bestyrelsen stået for alle klubbens beslutninger helt tæt ind til klubbens kerne, og når det kommer til stykket er det sjældent Michael har været med til nogen beslutninger fordi han udarbejder mulighederne som fremlægges for bestyrelsen og derefter flertallets beslutning som er konklusionen og gældende for klubbens linje.

Det billede af klubben vil Globen Sport gerne have ændret, og de sidste 2 år har klubben stort set altid været repræsenteret af 2-3 repræsentanter på alle DDIs møder, seminarer m. m.

Globen Sport ønsker mere dialog i døveidrætten

Globen Sport har for 2 år siden overfor den gamle DDI bestyrelse fremlagt en idé om, at DDI skal have mere dialog med idrætsudøvere og medlemmerne i døveidrætten men det var et forslag som blev afslået.

Forslaget går ud på, at DDI som idrætsorganisation skal indkalde til 3 åbne møder på Sjælland, Fyn og Jylland. Formålet med disse åbne møder er, at døveidrætten skal være på dagsorden og deltagerne skulle være alle klubberne på samtlige møder, og alle medlemmer, idrætsudøvere og ikke-medlemmerne som har lyst til bidrage med både gode og dårlige oplevelser med DDI, klubberne og døveidrætten generelt.

Globen Sport føler, at tråden er hoppet af mellem DDI og klubberne som ses med den manglende deltagelse til de officielle møder, og føler også tråden er hoppet af mellem klubberne og medlemmerne. Derfor skal der være en åben dialog om, hvordan det hele kan gøres bedre og hvad der skal til for få endnu flere medlemmer til døveidrætten. Den form for dialog har aldrig fundet sted, og derfor mener Globen Sport det er det som der skal til for, at vide, se og kende andres opfattelse af døveidrætten – fordi det går IKKE godt.

DM Futsal 2018

Der har været en del uoverensstemmelser mellem Globen Sport og DDI i forbindelse med værtskabet for DM Futsal 2018, og det blev der også brugt en del taletid på under klubbesøget.

Globen Sport er kede af, at DDI fastholder processen med besættelse af værtskaber frem til 2020 selvom møderne bliver aflyst. Globen Sport vil gerne arrangere DM Futsal 2018 men ønsker ikke arbejde i blinde uden en dialog med klubberne. Derfor vil klubben kun acceptere bekræfte værtskabet når der indkaldes til et nyt møde, og mener også DDI er for gammeldags hvor man bare dropper det fordi det er blevet aflyst.

Her mener Globen Sport, at man burde være mere fleksibel og mere tidssvarende ligesom klubben selv. I Globen Sport bruger man mødeplanlægningen Doodle, og det er så simpel hvor man kunne gennemføre flere møder med succes fordi klubberne får en direkte indflydelse på datoen.

Globen Sport kan ikke gennemføre et DM eller et arrangement uden kende baggrundsforholdene hos dea andre klubber. Ønsker klubberne deltage til DM? Er der behov for man kan deltage med 1 eller 2 hold? Skal man ændre på DM formen og så videre? Den dialog har ikke fundet sted i 2 år, og derfor kan man ikke bare forsætte processen uden have klubberne med undervejs.


(DDIs idrætskonsulent André Kobberholm)

Globen Sport ønsker mere samarbejde blandt klubberne

Klubberne har aldrig sat sig sammen og fortalt eller vise om hinandens svagheder eller styrker. Den enes styrke er den andens svaghed i dag, og det skal der laves om på hvis vi skal blive bedre samlet i hele landet.

Klubberne har så voldsom et skævt kontingent, forskellige tilbud og meget mere. Det er selvfølgelig noget man ikke kan lave om på, men hvorfor kan man ikke styrke hinanden på den ene eller anden måde. I Globen Sport slås man med medlemmerne til betale kontingent, og hvordan går det hos de andre klubber? I Globen Sport skal man udfylde et medlemsblanket og betale kontingent før man er medlem, men hvad gør de andre klubber? Er det nemmere eller besværligt hos dem i forhold til os?

Der er så mange forskellige ting som kunne styrke hinanden, og vi skal være bedre men hvordan gør vi det? Skal klubberne fusioneres? Skal klubberne laves fælles DM hold? Skal klubberne virkelig blive ved med modarbejde hinanden, som Globen Sport oplever i de fleste tilfælde. Klubben siger ikke, at de er perfekte for de har også deres egne fejl og ønsker, at gøre det bedre men kan ikke gøre det alene.

Globen Sport ønsker mere indsigt fra DDI men ønsker også give mere indsigt

Globen Sport ønsker DDI har klubberne mere tæt ind på hjertet, hvor man ikke kun via referater orienterer om forbundets arbejde. Men en gang i mellem kunne fortælle klubberne hvordan det går, og hvordan tingene bevæger sig i dagligdagen. I dette tilfælde brugte man situationen med hovedsponsorens konkurs, hvor klubberne ikke har modtaget nogen information, fortælling eller konklusion fra DDI om hvordan det påvirker døveidrætten? Nej, det skulle klubberne læse på hjemmesiden deafsport.dk

Den slags skal ikke kun foregå den ene vej, men begge veje hvor det også er i DDIs interesse, at klubberne måske gør det samme for skabe mere overblik og åbenhed. Hvorfor lukker Globen Sport pludselig håndbolden ned og reagerer sådan som de gør? Bare for tage et eksempel og det kunne skabe mere balance fra klubben til DDI, men omvendt også samme vej fra DDI til klubben.

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram