hello world!
Udgivet: 13. april 2020

Daniel Ovesen bliver idrætsleder for skandinavisk idrætsprojekt

I forbindelse med klubbens skandinaviske idrætsprojekt, har det ikke været muligt med gennemførelse af skandinaviske aktiviteter i klubbens regi de sidste 4 år på grund af manglende ressourcer. I stedet har klubben brugt midlerne på støtte skandinaviske idrætsklubber i Norge og Sverige, hvor de har fået forskellige former for økonomisk støtte, frivilligt arbejdskraft, beklædning og sportsartikler.

Men nu har klubben til sit skandinaviske idrætsprojekt fået stærke ressourcer i form af den nye idrætsleder Daniel Ovesen, og glæder sig til det fremtidige samarbejde og de kommende arrangementer i klubbens regi.

Daniel er 24 år gammel, arbejder dagligt som tømrer og bosat i Stockholm i Sverige. Han har haft mange forskellige frivillige poster i flere forskellige organisationer, og været tovholder til mange forskellige lejre, arrangementer og idrætsaktiviteter.

Til sin udnævnelse som idrætsleder, fortæller han: ’Jeg er typen som vil prøve alt mulig slags sportsgrene (og ikke mindst oplevelse) på alle forskellige niveauer - derfor er jeg glad for tilbuddet som en skandinavisk projektleder, hvilket gør at jeg kan virkeliggøre projekterne efter både min, medlemmernes og dit ønske og tilgængelighed for alle i hele Norden.’

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram