hello world!
Udgivet: 1. januar 2015

Dag 1 fra Racehall Of Champions 2014

Dag 1 blev der kørt 3 klasser, 100kg klassen, Old Boys (35+) 100kg klassen samt Superkart Le Mans. I 100kg klassen deltog Franklin, Patrick, Ian og Laurits, hvor Franklin også deltog i Old Boys 100kg klassen, og til sidst deltog Ian og Patrick også i Superkart Le Mans.

I 100kg klassen var der deltagelse af hele 46 kørere, og i Old Boys 100kg klassen var der deltagelse af hele 40 kørere. Begge klasser blev delt op i 5 Heats, hvor alle skulle køre 3 heats hver, sådan at man aldrig fik den samme kart, eller de samme modstandere. Pointene samles ud fra den placering man får i de indledende runder, og de 24 med færrest point ville gå videre til finalen.

Ian var enormt uheldig i sit første heat, hvor han blev skubbet ind i banden og sad fast, så alle kunne køre forbi ham før han blev hjulpet fri, inden da lå han som 7'er. Ironisk nok fik Ian også en stop & go straf oveni, så han røg ned på en 19plads i sit første heat. Men han kom stærkt tilbage i det andet heat med en 2 plads og til det sidste heat kom han på en 5 plads som gav ham en samlet placering som nr.14 og dermed adgang til finaleløbet.

Patrick var den man havde de næstmeste forventninger af, efter hans gode resultater i Racehall, ligesom han er blev headhuntet af Team Brask (Som Ian Andersen også kører for.) Men han kom på en 19plads og en 15plads i sine 2 første heat, hvor det virkede lidt som om at Patrick ikke helt var sig selv før han kom til det 3 heat, hvor man kunne genfinde ham igen, da han koncentrerede sig og kørte sig ind på en 9 plads. Denne 9 Plads sikrede ham en finale plads på et hængende hår da han placerede sig på en samlet og sidste finale plads som nr.24 blot 1 point foran nr.25 i den samlede stilling.

Laurits fik kun skrabet 55point sammenlagt i de indledende runder, som gav en samlet placering som nr.30 ud af 46 kørere i klassen, hvor han fik en 17 plads, 18 plads og en 20 plads i sine 3 indledende heats, dermed kom han ikke med i finalen. Det kunne tydeligt mærkes og ses at han kun har været 8 måneder i sporten og skal have samlet en masse erfaring og rutine, samt arbejde på sin køreteknik før han kan lege med de tunge drenge.

Franklin var den kører som havde det sværest i 100kg klassen, da han fik en 24plads, 25plads, og en 26plads i sine 3 heats som gav samlet 75 point og en placering som nr.42 ud af 46,  ligesom Franklin deltog Old Boys 100kg klassen hvor han fik en samlet placering som nr.29 ud af 40 kørere, Franklin's resultater gav kastede ingen finale pladser af sig. Det at han valgte at køre begge klasser, gjorde han sjældent fik lov til at hvile sig, og blev hurtigt kørt træt, ligesom han måtte erkende at niveauet var meget højt, som hans egne resultater også reflekterede.

Ved 100kg klassens finale blev Ian og Patrick tildelt pole position efter den placering de havde samlet i de indledende heats, det betød at Ian startede P14 og Patrick P.24, begge drenge kæmpede en hård kamp mod tiden og for at forbedre sin egen placering, hvor der blev kørt hårdt til den, hvilket betød at der undervejs i finaleløbet blev der vist 3 sorte flag til Philip Lindberg (Danmark), Sebastien Bailly (Belgien), samt Felipe Vieira (Portugal). Men Ian kørte sig op til en samlet 10 plads, og Patrick avancerede sig fra en 24 plads til en samlet 20 plads.

100kg klassen blev vundet af Jannik Nielsen (Danmark, Pølle Racing Team), som slog den forsvarende mester Nikolaj Kandborg med blot 0,006 sekunder som sluttede 2'er.

100kg Old Boys klassen blev vundet af Kris Cools (Belgien).

Senere på aftenen skulle Ian og Patrick køre Superkart Le Mans, hvor der kun var plads til 12 teams efter først til mølle princippet. Her skulle Ian skulle køre sammen med Jacob Mathiassen, og Patrick skulle køre med Eduardo Favilla (Brasilien)

Løbet begyndte i en noget rodet affære, hvor flere karts havde problemer, men racehalls mekaniker løb med lynet hast, og var enormt rask på fingrene, og fiksede de fleste karts, så løbet kunne gennemføres. Under løbet udgik 2 af kartene desværre, med forskellige tekniske problemer, dette betød at Patrick & Eduardo måtte udgå, men de fik dog deres indbetaling retur, ligesom et andet dansk hold der også måtte udgå.

Men desværre var der enorme forskelle på de forskellige karts, hvor Team Poland med kørerne (Remik Drzazga & Miko Marczyk) fik en rigtig god kart som kunne slå Ian Andersen's banerekord på 49,989 med 0,267 sekunder og dermed er den nye banerkord på 49,722 lavet af Team Poland, som også løb hjem med 1 pladsen, mens Ian og Jacob kæmpede hårdt for at indhente de hurtige polakker, men desværre var det en umulig mission, så de måtte køre flot i mål som 2'er.

GSG's gæster fik følgende resultater idag:

Eduardo Favilla (Brasilien) Udgik sammen med Patrick, pga. tekniske problemer.

Eugen Smucinschi (Irland) Kører først på 2 dagen.

Jason Landers (Irland) 100kg klassen Nr.38 i den samlede stilling efter at have kørt følgende placeringer i sine 3 heats P23-P20-P24.

Graham Finnegan (Irland) Kører først på 2 dagen.

Stefan Reiz (Tyskland) 100kg klassen Nr.36 i den samlede stilling efter at have kørt følgende placeringer i sine 3 heats P23-P21-P17, og i Superkart Le Mans sluttede han som 7'er sammen med Olaf Plttenberg.

Olaf Plettenberg (Tyskland) Old Boys 100kg klassen Nr.27 i den samlede stilling efter at have kørt følgende placeringer i sine 3 heats P18-P21-P18, og i Superkart Le Mans sluttede han som 7'er sammen med Stefan Reiz.

Markus Warnebier (Tyskland) Old Boys 100kg klassen Nr.25 i den samlede stilling efter at have kørt følgende placeringer i sine 3 heats P20-P15-P20, og i Superkart Le Mans sluttede han som 9'er sammen med Alexandra Merkel.

Alexandra Merkel (Tyskland) Superkart Le Mans sammen med Markus Warnebier, hvor de sluttede som 9'er.re he got tired quickly, just like he had to acknowledge that the level were very high. Which his own results also reflected.

At the 100kg class finale Ian and Patrick were handed pole position, after the placings they had collected in the introductory heats, that meant that Ian started P14 og Patrick P24. Both boys put up a hard fight against time and to improve individual placing, where there were racing intensely. which meant that along the way, 3 black flags were raised for Philip Lindberg(Denmark), Sebastien Bailly (Belgium), along with Felipe Viera(Portugal). But Ian drove himself to a 10th place total, and Patrick advanced from a 24th to a 20th place.

The 100kg class was won by Jannik Nielsen(Denmark, Pølle Racing Team), who defeated the defending champion Nikolaj Kandborg with only 0,006 seconds.

The 100Kg Old Boys class were won by Kris Cools (Belgium).

Later on the evening Ian and Patrick were to drive in Superkart Le Mans, where there were only room for 12 teams based on who got in line first. Here Ian was driving with Jacob Mathiassen, and Patrick was driving with Eduardo Favilla(Brazil)

The race began in a troubled manner, where multiple carts had issues, but racehalls mechanic was with the speed of light and where quick with his fingers, and fixed up most of the carts, so that the race could be completed. Unfortunately two of the carts broke down during the race with technical problems, this meant that Patrick and Eduardo had to stand out, they both got their deposits returned to them. Just like a Danish team who also had to stand out.

Unfortunately there were huge differences from cart to cart, where Team Poland with the drivers Remik Drzazga & Miko Marczyk got a very good cart that could beat Ian Andersen´s track record on 49,989 by 0,267 seconds. And therefore the new track record is 49,722 seconds, set by Team Poland, who also took off with the 1th place, while Ian and Jacob fought hard to hale in on the fast polaks, but it proved itself to be an impossible mission, so they drove in on a 2nd place.

GSG´s guests had the following results today:

Eduardo Favilla (Brazil) stood out with Patrick due to technical difficulties in Superkart Le Mans.

Eugen Smucinschi (Ireland) Is scheduled to drive on day 2.

Jason Landers (Ireland) 100kg class number 38 in the total scoring after having the following placings in his 3 heats P23-P20-P24.

Graham Finnegan (Ireland) Is scheduled to drive on day 2.

Stefan Reiz (Germany) 100kg class number 36 in the total scoring after having the following placings in his 3 heats P23-P21-P17, and in Superkart Le Mans he finished at 7th place with Olaf PlettenBerg.

Olas Plettenberg (Germany) old boys 100kg class number 27 in the total scoring after having the following placings in his 3 heats P18-P21-P18, and in superkart Le mans he finished at 7th place with Stefan Reiz.

Markus Warnebier (Germany) Old boys 100kg class number 25 in the total scoring after having the following placings in his 3 heats P20-P15-P20, and in Superkart Le Mans he finished at 9th place with Alexandra Merkel.

Alexandra Merkel (Germany) Superkart Le Mans 9th place with Markus Warnebier.

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram