hello world!
Udgivet: 5. april 2020

Ali-Reza Shiripour forstærket med dommerudstyr

Klubbens medlem Ali-Reza Shiripour har fået sponsoreret dommerudstyr af Globen Sport.

I sidste uge fik han sponsoreret dommerudstyr af klubben, så han bedre kan være effektivt når han skal dømme de hørendes kampe i danmarksserien sammen med skiftevis 2 hørende dommerkollegaer. Han har nemlig fået et komplet udstyr af linjedommerflag med indbygget vibrator, som sender signaler til en vibrator når der på sidelinjen viftes med flagene.

I en mail til klubbens bestyrelse, takkede Ali for udstyret og den store opbakning som han har fået. Derudover skrev han også om de stærke muligheder, som udstyret vil give ham i fremtiden med sin nye dommerkarriere, hvor han vil stræbe sig på være en god repræsentant for fodbolden som dommer på banen.

I dag er Ali fodbolddommer i DBUs serie 4 niveau, og dømmer ind i mellem kampe i både serie 1 og Danmarksserien. Det er endnu ikke blevet til nogle kampe i døveidrættens regi, men det arbejdes der på i Globen Sport.

Klubben er nemlig i dialog med EDRU - European Deaf Referees Union, hvor man arbejder på få Ali godkendt til at dømme fodboldkampe i døveidrættens internationale niveau. Men på grund af Covid19 pandemien er alle arrangementerne udsat, og man håber dialogen snart kan genoptages for få ham godkendt på internationalt niveau.

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram