hello world!
Udgivet: 6. februar 2014

Århus Kommune påvirker TCDK-ligaens kampprogram

DDI fremlagede under fodboldledermødet d. 30. Januar 2014 det nye program for foråret 2014, og her bliver det Globen Sport som lægger ud med en hjemmebanekamp i Århus mod DAN d. 5.-6. April 2014 som blev udsat fra efteråret og efterfølgende igen en hjemmebanekamp mod Viking weekenden efter d. 12.-13. april 2014 også i Århus.

Under fodboldledermødet understregede DDIs turneringsleder Jørgen Jørgensen, at kampprogrammet skal overholdes for enhver pris og må maksimum flyttes med 1 uge før eller efter den fastsatte turneringsdato.

I dag har Viby Idrætspark og Århus Kommune meddelt, at de to første hjemmebanekampe i Viby Idrætspark ikke kan gennemføres før midten af april 2014. Fodboldlederen Michael Vestergaard har meddelt DDI om problemstillingen, og afventer derefter turneringsudvalgets afgørelse om der skal spilles på kunstgræsbane eller kampene udsættes?

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram