Globen Sport får hvert år et årligt tilskud gennem folkeoplysningslovens §44, stk. 2 – tilskud til handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed. Her får klubbens medlemmer tilskud til dækning af deres transportudgifter i forbindelse med klubbens aktiviteter for medlemmerne.


Pkt. 1.
Hvad giver Globen Sport transportdækning til?

1.1.
En gyldig transport er når det er foretaget i forbindelse med klubbens folkeoplysende aktiviteter som generalforsamling, DM festen, bestyrelsesmøder, medlemsmøder, mesterskabsfesten, idrætsarrangementer, træningsarrangementer m. m.

1.2.
En gyldig rejseform i klubben er med:

  • Kørsel med egen bil
  • Kørsel via betalingsanlægget over Storebæltsbroen
  • Kørsel kombineret med Mols-Linien
  • Linje 888
  • Metro, bus og tog
  • Taxa
  • Fly (Indenrigs)

1.3.
En rejse er gyldig er udrejsen fra medlemmets bopæl til aktiviteten, og samme hjemrejse.

1.4.
Rejsens datoer behøver nødvendigvis ikke være samme dag, da man godt kan foretage en tidligere udrejse eller en senere hjemrejse når bare medlemmets eller bestyrelsesrepræsentanternes deltagelse til aktiviteten kan dokumenteres.

1.5.
En gyldig transportdækning er kun for klubbens kontingentbetalende medlemmer, samt bestyrelsesrepræsentanter og idrætsledere.

1.6.
Alle medlemmer og bestyrelsesrepræsentanter skal koordinere deres transport med klubbens kasserer uanset hvilke transportmiddel der benyttes, da klubben skal sikre sig der bliver benyttet den mest billigste, fornuftigste og mest forsvarlige transport til gavn for alle medlemmer som skal ske senest 2 dage før arrangementet.

Pkt. 2.
Transportdækning for kørsel med egen bil.

Taksten for kørsel med egen bil pr. km afhænger hvilken zone du starter og slutter fra, men som udgangspunkt er det minimum på 0,80,- pr. km og maksimum 3,54,- pr. km. Derudover kan taksterne også være påvirket af, om man kørte alene eller var flere i bilen. 

Pkt. 3.
Transportskema med tilhørende kvittering og udbetaling fra klubben:

3.1.
Transportskema med tilhørende kvitteringer skal sendes ind via e-mail på info @ globensport.dk, hvor skemaet skal være i PDF fil og underskrevet. De tilhørende kvitteringer gerne må være billedfil – men skal være i højere opløsning, tydeligt og aflæseligt.

3.2.
Transportskema med tilhørende kvitteringer skal være sendt ind senest 10 dage efter, at transporten er foretaget.

3.3.
Udbetaling vil ske hurtigst muligt (Maksimum 2 dage) efter modtagelse af transportskema med bilag i perioden 1.  januar – 10. december og gælder for indeværende år. Alle transportudgifter fra 10. december til 31. december kan ikke blive dækket.


Eksempel på udfyldt transportskema: