Skema – Medlemskab:

(PDF fil) Indmeldelse

(PDF fil) Ændring af medlemskab

(PDF fil) Udmeldelse

Alle skemaer skal sendes underskrevet ind til info @ globensport.dk i en scannet elektronisk version.

Skema – Transport:

(PDF fil) Indberetning af transport

Alle skemaer skal sendes underskrevet ind til info @ globensport.dk i en scannet elektronisk version.

Skema – Økonomi:

(PDF fil) Anmodning om udbetaling af udlæg

(PDF fil) Godtgørelse for logi og diæter

Alle skemaer skal sendes underskrevet ind til info @ globensport.dk i en scannet elektronisk version.

Blanketter:

(PDF fil) Vedtægter for Globen Sport Aarhus pr. 23. juni 2018